Polityka prywatności

Państwa prywatność jest niezwykle ważna zarówno dla nas, jak i dla naszego partnera, firmy Service Management Group, Inc. Chcemy, żeby brali Państwo udział w naszym badaniu online, w pełni ufając, że Państwa prywatność zostanie poszanowana. Niniejsza polityka prywatności opisuje stosowane przez nas zasady dotyczące prywatności online i ma zastosowanie od lipca 2009 roku.

Gromadzone przez nas informacje

W celu przeprowadzenia niniejszego badania nasz partner będzie gromadził informacje, które mogą obejmować dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko lub adres e-mail), dane transakcji (np. potwierdzenie zakupu), jak również i Państwa odpowiedzi.

W sposób automatyczny gromadzimy także informacje dotyczące Państwa komputera (adresu IP oraz domeny), przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego (ustawień systemu), używając standardowych narzędzi do gromadzenia danych, takich jak: pliki cookie, obrazy Web beacon oraz dzienniki serwera.

Nie będziemy używać ani udostępniać Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Ani my, ani nasz partner nie będziemy kontaktować się z Państwem, chyba że zwrócą się Państwo do nas z taką prośbą lub jeżeli kontakt okaże się konieczny, w celu weryfikacji spójności procesu badania.

Wykorzystywanie danych osobowych

Zwykle używamy gromadzonych informacji w następujących celach:

  • Cele badawcze;
  • Przesłanie wynagrodzeń;
  • Inne codzienne cele biznesowe, takie jak: obsługa klienta, zarządzanie spójnością badania lub zarządzanie witryną internetową.

Informacje gromadzone automatycznie używane są przez nas do zarządzania witryną internetową, w celu zapewnienia sprawnego działania na wszystkich komputerach, a także do wykrywania oszustw lub nieprawidłowych odpowiedzi na badanie. Używane przez nas gromadzone informacje, które nie identyfikują Państwa komputera w celach sprawozdawczych i analitycznych.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w następujących przypadkach:

  • Jest to konieczne do przesłania wynagrodzenia,
  • Jeżeli poprosili Państwo o dalsze informacje lub wyrazili zgodę na udostępnianie danych;
  • Dane udostępniane są stronom trzecim, wykonującym dla nas usługi – zabraniamy jednak naszym usługodawcom wykorzystywać Państwa dane osobowe do własnych celów;
  • Udostępnianie danych jest wymagane przez prawo (np. w odpowiedzi na wezwanie do sądu) lub konieczne do zapobiegania oszustwom, do zarządzania spójnością badania, do zwiększania praw czy w podobnych celach;
  • Udostępnienie jest związane z przeniesieniem aktywów naszej firmy.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące sposobów gromadzenia danych, prosimy powstrzymać się od wypełniania badania i skontaktować się z nami pod podanym poniżej adresem.

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy stosowne techniczne, fizyczne oraz administracyjne środki bezpieczeństwa pomagające chronić Państwa dane osobowe przed ich nieautoryzowanym udostępnieniem lub utratą.

Transfery międzynarodowe

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli przebywają Państwo poza Stanami Zjednoczonymi, prosimy o zachowanie świadomości, że wszelkie przekazywane nam informacje mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w których znajdują się nasze oddziały. Stosujemy odpowiednie środki ochrony danych osobowych przekazywanych w inne miejsca.

Zmiany w polityce prywatności

W przypadku wprowadzenia w przyszłości jakichkolwiek zmian, opublikujemy zaktualizowaną politykę prywatności. Nie zmodyfikujemy jednak w żaden sposób uprzednio zgromadzonych informacji, bez poinformowania o tym Państwa i zaproponowania Państwu ewentualnej możliwości wycofania się.

Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod następującym adresem: SMG Privacy Office, 1737 McGee, Kansas City, MO, 64108.